گروه نگاه حامی سومین کنفرانس مدیران حرفه‌ای ایران

پکیج ویژه شرکت‌کنندگان کنفرانس مدیران

ارائه راهکارهای مدیریتی

راه کار های مدیریتی شامل راه حل های آموزشی و مشاوره ای می باشند تا تیم مدیریت به راحتی بتواند شایستگی های مدیریتی خود را توسعه دهند و کارکنان را با فلسفه خود هماهنگ کنند. هدف راهکارهای مدیریتی ایجاد دیدگاهی متفاوت در مدیران با استفاده از ابزارهایی که نسبت تمرکز به وظیفه را متعادل می کند. با به کارگیری رویکردهای جدیدی می توان عملکرد افراد زیر نظر مدیریت را بهبود می بخشد.

ارزیابی مدیران

شایستگی های مدیران در چارچوب 24 مهارت در 8 حوزه مدیریتی ارزیابی می شود. نقاط قوت فردی و تیمی ارزیابی می شود.

برنامه های مربیگری و مشاوره داخلی

این راه حل مشاوره ای می باشد که امکان ایجاد یک مدل مربیگری و مشاوره داخلی بر اساس توسعه شایستگی های مرتبط را فراهم می کند.

برنامه های توسعه اجرایی

استفاده از برنامه های آموزشی مدولار که باعث توسعه مهارت های مدیریتی می شود. این برنامه ها متناسب با فعالیت ها و خصوصیات منحصر به فرد برند برنامه ریزی می شود.

مستقل از برند تجاری و راه حل گرا

گروه نگاه با استفاده از بهترین ابزار ها متناسب با نیازهای شما در زمینه مدیریت و بهینه سازی راه حل های مدیریتی به روز را پیشنهاد می کند. با استفاده از این راه حل ها ، موسسات می توانند مدیریت خود را ساده تر کنند و به ساختار کارآمد تری دست یابند.

مدل های مختلف افزایش بازدهی در مدیریت

بازدهی مناسب به شما این امکان را می دهد در هر محیط رقابتی رقابت کنید ، رشد کنید و سود کنید. چهار عامل مهم برای دستیابی به بازدهی مناسب در مدیریت که باید گرد هم آیند:

 

  1. شرایط شرکت مناسب شرایط بازار باشد

 

  1. مهارت افراد در کارهایی است که باید انجام شود

 

  1. مدیریتی که با منابع کم می تواند عملکرد مناسبی را ارائه دهد

 

  1. اثر بخشی که باعث ایجاد نوآوری در محصولات ، خدمات و فرایندها می شود

 

اقلیم

فرهنگ سازمانی را تعریف کنید.

مشارکت و انگیزه کارکنان را افزایش دهید.

تغییر را مدیریت و پشتیبانی کنید.

 

اثربخشی

استراتژی را معنی دار کنید.

منابع انسانی را به استراتژی مرتبط کنید.

توسعه منابع انسانی برای اجرای استراتژی.