طراحی سایت کلینیک دندانپزشکی اکسیر

2319039201903213

کلینیک دندانپزشکی اکسیر به هدف ارائه خدمات تخصصی دندانپزشکی و زیبایی توسط دندانپزشکان متخصص این رشته و پس از گذراندن مراحل مختلف کسب مجوز از وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی از سال 1400 تاسیس شد.

این کلینیک با توجه به نیازهای جامعه امروز به صورت ویژه ای طراحی و ساخته شده است. به طوری که هرکدام از واحدهای درمانی مجزا از یکدیگر بوده که امکان ایجاد فضای خصوصی برای مراجعه کنندگان فراهم می آورد و نتیجه آن احساس آسایش و آرامش خاطر برای مراجعه کنندگان میباشد.

اطلاعات پروژه

نوع پروژه

طراحی سایت

نوع پروژه

طراحی سایت

زمان انجام

بهار 1402

زمان انجام

بهار 1402

سیستم محتوا

وردپرس

سیستم محتوا

وردپرس

کاربری سایت

دندانپزشکی

کاربری سایت

دندانپزشکی