طراحی سایت خانم دکتر دادگر

dmi22

 

004 1

طراحی سایت خانم دکتر دادگر

دکتر فرحناز دادگر به عنوان یکی از متبحر‌ترین دندانپزشکان اندو دنتیست در محله تهرانپارس به شمار می‌رود که به کمک مجموعه نگاه در زمینه برندسازی شخصی توانسته است با راه اندازی وبسایت تخصصی خود در زمینه دنداپزشکی به عنوان یک برند در این زمینه فعالیت مستمر داشته باشد و به این طریق بازاریابی دیجیتالی بسیار موفقی در بستر اینترنت شکل دهد.

 

مشاهده سایت