شما چقدر در انتخاب منابع انسانی کلینیک خود دقت میکنید؟!

منابع انسانی  تاثیر زیادی در میزان موفقیت و یا عدم موفقیت کلینیک شما دارد  پس باید حتما زمان استخدام پرسنل دقت زیادی به خرج دهید

تمامی شرکت های موفق جهان به داشتن نیروی انسانی مناسب اهمیت زیادی میدهند  و یک ضرب المثل معروف در این باره به کار میبرند

روی سوار شرط بیندید نه اسب!

طرفداران این دیدگاه معتقدند افراد مناسب میتونند نظریه ها ، مدل ها و دیدگاه های غلط رو اصلاح کنن اما  بهترین نظریه ها ، شیوه ها و دیدگاه ها توانایی اصلاح افراد نامناسب رو ندارند.

اگه شماهم نمیدونید برای استخدام پرسنل چه چیزهایی رو باید مدنظر داشت حتما وب استوری های بعدی ما رو ببینید