سریع استخدام نکنید!

شما باید قبل از شروع فرآیند رسمی شروع به کار، زمان زیادی را با فرد مورد نظر صحبت کنید. این موضوع به طرفین زمان میدهد تا اطلاعات مهم را تحلیل و هضم کنند. همچنین باید این زمان برای تجهیز شرکت به ابزار یا نرم افزارهایی که برای موقعیت های جدید شغلی نیاز است استفاده شود.

انتظارات خود را کامل بیان کنید!

یک کارفرما باید توقع و انتظاری که از یک کارمند دارد را به او بگوید تا در آینده مشکلی پیش نیاید

توجه به توانایی و مهارت افراد

یکی از نکات بسیاری مهمی که قبل از استخدام باید به آن توجه شود شناخت مهارت ها و استعدادهای افراد است زیرا هر شغلی در سازمان نیازمند به مهارت و توانایی های افراد دارد

توجه به سابقه کاری 

یکی دیگر از نکات مهم که قبل از استخدام باید به آن توجه شود مطلع بودن از سابقه کاری و پیشینه فرد است زیرا برخی کارها نیازمند به تجربه بوده و فرد باید یا قبلا در این کار فعالیت کرده باشد یا آموزش های لازمه را دیده باشد